Sagsstyringssystem Online

Sagsstyring med planlægning og fakturering
Nøgletal og faktorer i realtid
Overblik over ferie, fravær og flexsaldo
Bedre performance og mere rentable sager

Brugervenlig sagsstyring

EazySoft har gennem mange år og med mange input fra vores mange arkitekter, ingeniører og rådgivere udviklet en komplet sagsstyringløsning 100% webbaseret.

Du får:

 • Sagsstyring med Gantt-kort
 • Tidsregistrering med ferie- & fraværsmodul
 • Ressourceplanlægning
 • Budgetter og prognoser
 • Fakturering
 • Analyse og rapportering
 • Apps til iPhone og Android
 • En moderne og brugervenlig webløsning

Vi ved, at jo mindre tid du skal bruge på administrativt arbejde, jo mere tid har du til at drive dine projekter og din virksomhed fremad. Derfor skal det være nemt og intuitivt at arbejde i EazyProject.

Vi udvikler og forfiner løbende løsningen, så du som kunde altid får markedets bedste og mest tidssvarende løsning.

Planlægning med drag & drop

Projektlederen

Som projektleder kan du med ganske få elementer, skabe et overblik over din sag. Du har fuld kontrol og overblik over økonomien i de enkelte sager og ressourceplanlægningen i din virksomhed.

Sagsplanlægningen via “drag and drop” sikrer at du let kan planlægge arbejdsbelastningen og med det samme se konsekvensen på DB-faktoren.

Forsinkes en sag eller bruges der flere timer end budgetteret, ses konsekvensen med det samme planlægningen ændres.

Planlægning med faktorer
Kristian Hollmann, Cobe
Kristian Hollmann Finance Director, COBE

Ingen tvivl om at EazyProject er fremtidens løsning for arkitekter.

Der kommer hele tiden nye muligheder, der gør vores hverdag lettere og EazySoft inddrager os meget i nyudviklingen og den løbende forbedring"

Partneren og økonomichefen

Baseret på oplysninger fra medarbejdere og projektledere får du som partner eller økonomichef løbende et klart og opdateret billede af sagernes tilstand og økonomi.

Hvordan går de forskellige typer af sager og hvilke tjener vi penge på?

Hvad er stadet på de enkelte sager og hvordan står det til med den enkelte sagsfaktor?

Hvad er værdien af det igangværende arbejde?

Hvornår har vi tid til at tage flere sager ind eller hvor mange skal vi have ansat, hvis nye sager skal igangsættes?

Overblik over ferie, fravær og flexsaldo.

Integration til de mest benyttede økonomisystemer, lønsystemer og hvad der ellers kan være af behov for integrationer. Bland andet kan du i EazyProject modtage leverandørfakturaer fra økonomisystemet, der “lander” på de korrekte sager.

Mulighed for at designe flere fakturaskabeloner og arbejde med forskellige faktureringsfirmaer i samme løsning.

E-fakturering direkte fra EazyProject til din kunde.

Sagsøkonomi med nøgletal

Medarbejderen

Som medarbejder er det nemt at registrere tid, planlægge ferie og afspadsering og have det fulde overblik over egne sager.

Via mobil App eller webside har du adgang til dine informationer og med få klik kan du registrere tid, kørsel i egen bil eller udlæg. Du har også mulighed for at tage et billede af din kvittering og tilføje det til dit udlæg (via App til Apple og Android)

Som medarbejder kan du løbende følge de allokerede timer på dine sager og holde dem op imod dit faktiske forbrug.

Med EazyProject har du hele tiden et samlet overblik over de ting der er relevante for dig:

 • Hvad er min flexsaldo på en given dato
 • Hvad er saldoen på de forskellige fraværstyper som f.eks ferie, hvad har jeg forbrugt, hvad har jeg planlagt eller hvad har jeg tilbage.
 • Hvad har jeg haft af udlæg
 • Hvad har jeg haft af kørsel i egen bil
 • Hvad har jeg registreret af tid i en given uge på de forskellige sager
 • Hvor mange timer har jeg tilbage på en sag, før budgettet er forbrugt

Timeregistrering app

Honorarfordeling

Arbejder du med større sager, hvor der er behov for at kunne fordele et honorar mellem forskellige interessenter og kunne fordele det ud over faserne?

Så vil honorarfordeling nemt kunne give dig et overblik og en styring af honoraret. Der er naturligvis også mulighed for at arbejde med en risikopulje ifht. honoraret.

Det er muligt at vælge mellem indtastning i enten procentvisfordeling eller fordeling i en valgt valuta.

Benyttes honorarfordelingen, ligger denne også til grund for budgetplanlægningen i Budget Pro

Budget Pro

Sagsstyring med budgetplanlægning har aldrig været nemmere med EazyProject Budget Pro.

Der kan planlægges på et overordnet niveau med både kost- og salgspriser og hvis du ønsker at komme helt ned på medarbejderniveau, er det også muligt.

Budgetplanlægningen er baseret på sagen, varighed og opgaver og derfor er det meget nemt at gå til. Det er også muligt at vælge oplysninger/detaljeniveau til og fra, så du kun skal beskæftige dig med det som er relevant – dette giver ligeledes et mere simpelt skærmbillede at arbejde i.

Hvis Planlægning Pro benyttes, kan denne planlægning overføres til budgettet med et enkelt klik – hurtigt og enkelt.

Med ganske få klik er det derfor muligt at oprette et budget – selv for store og mere komplekse sager.

Skal budgettet også indeholde poster som f.eks eksterne leverandører, udlæg og kørsel, er det også muligt at oprette disse poster pr. delopgave.

Økonomien kan styres for såvel som den enkelte opgave som for en sag måned for måned.