Ferie- og Fraværsstyring

Automatiseret ferie og fraværsstyring
Se personlig feriesaldo – online & mobil
Overblik over ferie, fravær og ferieforespørgsler
Opret automatiske regler og beskeder

Fraværsregistrering

EazyProject er en komplet løsning til ferie- og fraværsregistrering.

Brugervenlige skærmbilleder giver medarbejderen mulighed for at indtaste ferie og fravær hurtigt og nemt.

Personlige rapporter gør, at medarbejderen selv kan følge eget timeforbrug, flex-saldo, ferieforbrug og feriedage.

 • Komplet brugervenlig ferie- og fraværsløsning
 • Personlig feriesaldo i realtid – også på mobilen
 • Overblik over alle medarbejderes ferie, fravær og ferieforespørgsler
 • Komplet feriehåndtering inkl. grafisk feriekalender
 • Automatisk beregning af ferie, flex og afspadsering
 • NYT feriemodul til mere avancerede ferieregler
 • Understøtter alle typer af fravær
 • Eksport af fraværs-data til Excel, løn- og finanssystemer

Ferie- og fraværsstyring

Ferieoversigt

Savner du et samlet overblik over en eller flere medarbejderes ferie og feriefridage?

EazyProject indeholder flere rapporter og grafiske kalendere til dette formål, der for hver medarbejder viser total antal feriedage, ferie afholdt i timer/dage samt antal feriedage tilbage for det valgte ferieår (1. maj – 30. april) m.m.

Ferie- og fraværsmodul

Udfordringerne med ferie og fravær

Bliver jeres HR/løn ofte spurgt om hvad der er tilbage af restferie, eller måske har I svært ved at skabe jer et overblik over hvem der holder ferie hvornår – Skal fravær afholdes i timer eller dage og hvad med optjeningen af fravær, kan den være forskellig fra medarbejder til medarbejder?

Vores nye fraværsmodul gør den nemt og enkelt at oprette alle forskellige fraværstyper og selv bestemme hvordan og hvorledes det skal optjenes/afholdes alt i henhold til medarbejderens ansættelsesdato.

Fordelene er mange ved at benytte vores fraværsmodul:

 • Medarbejderne kan selv holde øje med deres saldi. Hvad har jeg optjent, hvad har jeg overført, hvad er afholdt, hvad har jeg planlagt og hvad har jeg tilbage?
 • Planlægning af fravær opretter automatisk en tidsregistrering
 • Nemt overblik over hvad der er tilbage af ”ikke planlagt ferie”, så man kan planlægge sig ud af, at alle skal holde ferie i april.
 • Sammenkobling med Planlægning Pro, så du kan se hvem der har planlagt fravær, mens du planlægger dine projekter.
 • Mulighed for at ledergodkende fravær
 • Fraværskalender
 • Opsætning af specifikke regler
 • Håndtering af forskellige fraværs regler. F.eks ifht forskellige ansættelses forhold, udenlandske afdelinger, afholdelse i dage, ½ dage eller timer.
 • Fleksible oprettelse af firmalukke/helligdage for forskellige medarbejdergrupper.
 • Nemt at integrere med lønsystemer.
 • Og meget mere…..

Opret en demo

Alt hvad vi skal bruge er din email