Komme gå tid

komme-gå tid

Komme gå registrering

Har I forskellige personalegrupper, med forskellige behov for tidsregistrering?

For nogle er det vigtigt at få noteret tiden på de rette arbejdsopgaver, for andre er det mødetid/gå-hjem tid der er det relevante og for andre igen kan det være en kombination.

Da alle virksomheder har forskellige tilgange til tidsregistrering og endda fra afdeling til afdeling eller måske endda helt ned på enkeltpersoner, har vi udviklet en meget fleksibel tilgang til komme/gå registrering.

Helt konkret har vi udviklet 3 forskellige komme/gå tids systemer som kan vælges helt ned på enkeltpersoner.

 • Ren komme/gå tid, hvor der kun skal registreres hvad tid man møder og hvad tid man går hjem og så beregnes fleks regnskabet.
 • Komme/gå tid med projektregistrering. Her skal projekt tidsregistreringen stemmer 100% overens med komme/gå tidsregistreringen
 • Komme/gå tid med projektregistrering, hvor projektregistreringen er afgørende for fleks regnskabet og komme/gå tiden benyttes som “lommeregner”

Det er muligt at benytte et stopur til start og stop på dagen og der er mulighed for at lave ligeså mange komme/gå tidsregistreringer på en dag, som der er behov for.

Med EazyProject har du et værktøj, der tilgodeser alles behov for tidsregistrering og overblik

Stempelur

EazyProject indeholder et brugevenligt stempelur, der kan anvendes både online og mobilt.

EazyProject kan både benyttes som simpel komme-gå registrering eller som et komplet tidsregistreringsværktøj.

 • Simpel komme gå registrering
 • Nemt at tage i brug
 • Indtast mødetid og gå-hjem tid
 • Stempelur med pause funktion
 • Kan kombineres med “alm. timeregistrering”

Nemt komme-gå system

Indtast mødetid og gå-hjem tid i den brugervenlige ugeseddel eller tast hvor mange timers hjemmearbejde du har udført.

EazyProject tilbyder komme-gå registrering, der er utrolig let at registrere for medarbejderen.

Komme-gå modulet kan samtidig kombineres med ‘almindelig’ timeregistrering, der ligeledes foretages i skærmbilledet Ugeseddel.

Stempelur online

Start og stop af tiden foregår via simple skærmbilleder. “Igangværende opgaver” vises tydeligt for brugeren.

Når medarbejderen benytter stempeluret, registrerer systemet selv tiden mellem start og stop.

Stempelur på mobilen

Stempeluret kan derudover anvendes via EazyProject webappen, hvor en liste med medarbejderens opgaver nemt kan startes og stoppes.

 • Komme-gå tid online
 • Beregn flex på baggrund af komme-gå
 • Indtast komme-gå tid eller benyt stopur
 • Håndtering af fravær og ferie

Opret en demo

Alt hvad vi skal bruge er din email