Rapporter

Sådan virker Projektportefølje 1

Projektportefølje rapporten giver det hurtige status-overblik på porteføljen af projekter.

Ved hjælp af filtrene ProjektlederProjekttypeProjektstatusAfdeling og Kunde kan du vælge den portefølje af projekter, du ønsker overblik over. Ved hjælp af Vis favoritter kan du manuelt udvælge de projekter, du ønsker en visning af.I portefølje rapporten vises:

  • Projektnavn
  • Status
  • Risiko som sættes i projektformularen og vises som røde, gule eller grønne lamper
  • Projektleder
  • Budget i timer summeret på baggrund af opgavernes budget
  • Reg. tid i timer som en sum af tidsregistrering på de enkelte opgaver
  • Fremgang/forbrug %  beregnes som reg. tid divideret med budget x 100
  • Difference beregnes som budget minus reg. tid

Sættes der flueben i Vis kost- og salgspris tilføjes kolonnerne

Kostpris beregnes på baggrund af timetypens kostpris på de registrerede timer

Salgspris beregnes på baggrund af timetypens salgspris på de registrerede timer

Dækningsbidrag beregnes som Salgspris minus Kostpris

Sættes der flueben i Vis opgave detaljer vises rapporten på opgaveniveau i stedet og herved kan fremdriften på de enkelte opgaver følges nøje.