Rapporter

Sådan virker Projektportefølje 3

Projektportefølje 3 er sat sådan op, at man efter ønske kan følge status på ønskede projekter.

Man kan ved hjælp af filtre gøre det således, at man kun følger et projekts status for en given periode. Hvis man ikke vælger nogen periode, vil man se en status for alle tidsregistreringer, der er lavet på projekterne.

Man kan via filtre vælge Kunde, Daglig projektleder, Projektstatus og Projekttype.

Derudover kan man få vist registreret kørsel og udlæg i kolonnen Forbrug/kr.

I Projektportefølje 3 vises:

  • Projekt
  • Kunde
  • Daglig projektleder
  • Projektstatus
  • Budget/kr. – Summen af timebudgetter på opgaverne
  • Forbrug/kr. – Udregnes som salgspris * timer registreret, samt kørsel og udlæg.
  • Budget status – Indikation af forbrug i forhold til budget.
  • Procent forbrugt i forhold til budget.

Via knappen Tilpas kan man individuelt tilpasse kolonnen Budget status, som kan vises med grøn, gul eller rød farve afhængig af, hvordan forbruget er i forhold til budget.