Administration

Regelopsætning

Regelopsætning fungerer således, at der på baggrund af oprettede regler sendes beskeder ud til brugerne.

Regelopsætning ligger under Administration > Diverse > Regelopsætning.

Eller > Administration > Brugere > Regelopsætning.

Der er to typer af regler. Dette er Beskedregler og Systemregler.

Beskedregler
Dette er regler, som sender beskeder eller mails ud til brugerne. Man kan ved de forskellige regler vælge, hvem der skal modtage beskeden. Dette kan eksempelvis være Nærmeste leder, Afdelingsleder osv.

Systemregler
Dette er regler, som ikke sender beskeder ud til brugerne, men udfører en specifik opgave. Dette kan eksempelvis være at indsætte fravær for de personer, som er sygemeldt.

De eneste systemregler i øjeblikket er “Opret fravær”, “Auto leder godkend dage” og “Anonymiser brugere efter afslutning”.

Beskrivelse af regler

 • Anonymiser brugere efter afslutning – Denne regel går ind og sletter brugeroplysninger på en afsluttet bruger og ændrer navn og initialer til det ønskede.
 • Auto leder godkende dage – Dage, som er godkendt i ugesedlen, bliver automatisk ledergodkendt. Det er kun d.d. og bagudrettet, der automatisk kan blive ledergodkendt.
 • Auto opret fravær – Denne regel opretter automatisk en tidsregistrering på sygdomsopgaven, hvis man er blevet sygemeldt. Man kan sygemelde sig via Timer, km og udlæg – Sygemelding.
  Man kan under Administration – Systemopsætning – Rollespecifik vælge en specifik rolle, som kan oprette sygemeldinger for andre brugere. Det er også her, man vælger den opgave, som der automatisk registreres sygdom på.
 • Fraværsopfølgning – Der bliver sendt en besked til nærmeste leder, hvis der er oprettet ferie eller fravær, som endnu ikke er blevet godkendt.
 • Godkendelse ugeseddel – Hvis brugerens ugeseddel ikke er godkendt, kan der sendes en reminder til brugeren og nærmeste leder. Denne regel sender kun besked om de seneste 9 uger.
 • Opfølgning opgaver – Denne regel sender besked til interessenter for et projekt, når en opgave i projektet når en vis procentsats ift. forbrugt timebudget.
 • Opfølgning projekter – Denne regel sender besked til interessenter for et projekt, når projektet er det valgte antal dage fra projektafslutning.
 • Sammenhængende fravær – Denne regel kigger på, om der er registreret sygdom i en sammenhængende periode. Hvis antallet af sygedage overskrider det antal, man har sat i reglen, så sendes der besked eller mail til enten bruger, nærmeste leder eller afdelingsleder.

 • Hvis man er syg hen over en weekend, tælles weekenden ikke med i antallet af dage, men perioden ses stadig som en sammenhængende periode.
  En sammenhængende periode kan ikke starte eller slutte i en weekend. Denne regel bruges typisk til sygdomsrefusion ved 21 dages sygefravær. (Man skal i dette tilfælde sætte reglen op til 15 dage)
 • ToDo – Hvis der er oprettet Todo’s på en kunde, kan man få en besked dagen før det skal udføres, på selve dagen eller en ugerapport over de overskredne Todo’s.
 • Ugeseddel mangler ledergodkendelse – Sender besked til nærmeste leder, hvis brugerens ugeseddel ikke er godkendt. Denne regel sender kun besked om de seneste 10 uger.