Administration

Sådan virker rollestyring

For at ændre i rollerne, skal ind i administrationsdelen af Eazyproject. Man tildeler den enkelte bruger en rolle ved menupunktet Brugere og derefter Rediger under den enkelte bruger.

Her kan man i fanebladet Stamdata tilføje eller fjerne roller fra brugeren.

For at specificere, hvad den enkelte bruger skal kunne gøre, kan man selv ændre i rollerne. Dette gøres under menupunktet Roller. Man kan her redigere de roller der er oprettet eller oprette en ny rolle.

Man opretter en ny rolle ved at der klikkes på Opret rolle. Man skal herefter navngive den nye rolle. Når dette er gjort, trykker man på knappen Gem. Man skal herefter vælge, ved at sætte flueben i felterne, hvad den nye rolle skal have adgang til i Eazyproject.

Man kan redigere i de allerede oprettede roller ved at klikke på Vis roller og derefter på blyanten ud for den enkelte rolle. Man kan herefter tilføje eller fjerne flueben ved en rolle.

Når der oprettes en ny rolle, skelnes der mellem adgange i brugerdelen, adgange til administrationsdelen, adgange i webapp og adgange i IOS app.

OBS! For at ændringerne træder i kraft skal brugeren, som er blevet ændret, logge ud af systemet. Når der igen logges på, vil ændringerne træde i kraft. Dette er både ved en ændring af allerede tildelte roller, og hvis der tilføjes eller fjernes roller på en bruger.