Projektstyring

Sådan sender du en mail fra et projekt

Projektlederen har mulighed for at sende information ud til projektdeltagerne via projektformularen.

I forbindelse med allokering af medarbejderne til opgaver under fanebladet Allokering, kan projektlederen informere projektdeltagerne om, hvilke opgaver de er blevet allokeret til, ved at trykke på Send mail.

Projektdeltagerne modtager en e-mail med en angivelse af, hvilke opgaver de er allokeret til og et link til projektet. Har projektdeltageren ikke rettigheden til at redigere projektformularen, giver linket ikke adgang til projektet.

Mailen sendes kun én gang pr bruger. Ændringer til allokeringen kan derfor ikke sendes via denne funktion. Skal informationerne gensendes, skal projektdeltageren først fjernes fra Projektmedlemmer og derefter tilføjes igen og ny allokering skal udfyldes.

Via Projektlog er det muligt at indtaste en besked. Hvis du sætter et flueben i, Informer projektmedlemmer via email, sendes en e-mail til projektmedlemmerne, samtidig med at beskeden logges på projektet.

Der er mulighed for opsætning af automatiske beskeder via hændelser på projektet. Kontakt os for at høre nærmere.