Budgettering

Budget Pro

Du kan tilgå Budget pro via:

Brugermenu > Finans > Budget pro

Budget Pro er værktøjet til at skabe sig et detaljeret budget over et projekts økonomi. Når Budget Pro er i anvendelse for et projekt, overskrives evt. indtastede budgetværdier fra Budgetfanen.

Når et projekt åbnes i Budget Pro, vises de oprettede opgaver fra projektformularen.
Her angiver start- og slutdatoer for projektets opgavers, antallet af måneder, der er åbne for indtastning.

Inddeling af opgaver

Projektets opgaver, er inddelt i tre farver, hvilket afhænger af, hvilken værdi der indtastes.
Der arbejdes med følgende værdier:

Den grønne farve, indikerer produktionspris (omsætning).

Den gule farve, indikerer kostpris (udgifter).

Den grå farve, indikerer dækningsbidrag (DB), heraf forskellen mellem produktions- og kostpris.

OBS! når du holder markøren over opgaverne, vil der stå om det er produktionspris, kost eller DB.

Fastpris med samlet honorar

Her gennemgås hvorledes et budget håndteres, hvor der budgetteres med omkostninger op i mod et samlet honorar.

Det er muligt at indtaste honorar pr. måned for et projekt. Dette gøres ved at indtaste beløb, måned for måned, udfor honorar rækken.

Når du har indtastet honoraret måned for måned, kan du ved at trykke på + Tilføj betalingsrate, hvorefter der oprettes en rateplan i projektformularen, på baggrund heraf.

Kostpriser budgetteres ud fra opgaverne med gul farve. Kostpris kan budgetteres på 3 forskellige niveauer:

 • På opgaveniveau (inkl eksterne leverandører)
 • På opgave egenproduktion/eksterne leverandører
 • På medarbejder på opgaven.

Laveste niveau overskriver de højere niveauer. Der kan tastes på alle tre niveauer.

Anvendes Planlægning Pro, kan planlægningen hentes ind – ved at trykke på hent fra planlægning pro – og ligge til grund for budgettet. Herved kan budgettet, selv over flere år, klares med 2 klik.

OBS! Hvis du ikke kan indtaste honorar ud for honorarrækken, kan det skyldes at filteret produktionspris er aktiveret.

Fast pris med honorar pr opgave

Hvis der aftales et honorar pr. opgave, skal der i opsætningen – Tandhjulet øverst til højre – aktiveres filtret produktionspris.

Herved kommer der en ekstra (grøn) række, ved hver opgave. Her er det muligt at indtaste et honorar for egen produktion og skal omkostningen for eksterne leverandører kunne faktureres videre (Udover honorar for egen produktion), skal beløbet også tastes ind her.
Det samlede honorar på tværs af opgaverne i månederne, vises øverst ud for honorar feltet.

Medgået tid

Det er muligt at oprette et budget for projekter på medgået tid. Her skal både produktionspriser og omkostninger indtastes. Hvis Planlægning Pro anvendes, kan både kost- og salgspriser hentes.

Budgetfane i projektformular

Anvendes Budget Pro bliver evt. indtastede værdier i budgetfanen på projektformularen overskrevet af værdierne i Budget Pro – dette gælder følgende værdier:

 • Omsætning
 • Direkte omkostninger
 • Kostpris timer
 • Timer

Funktioner

I budget pro har du adgang til forskellige funktioner, der påvirker visningen af din data.

 • Vis alle/Skjul alle, åbner/lukker alle opgaver ned til laveste niveau benyttet.
 • Genveje, gør det muligt at gå direkte til andre dele af systemet, heraf: Projektformular, Honorarfordeling, EAC Budget Pro & Planlægning Pro.
 • Hent fra Planlægning Pro, her hentes planlægningen for de enkelte medarbejdere på projektet som enten kost- og/eller salgspriser. Salgspriser kan kun hentes ved medgået tid projekter.
 • Forskydning i måneder, gør det muligt at forskyde alle eller enkelte opgaver/medarbejdere 1-6 måneder frem eller tilbage. Heraf er det også muligt at flytte eksterne leverandører ud fra samme princip.

Tilpasning

Øverst til højre, kan du ved at trykke på tandhjulet vælge, hvilke informationer du ønsker at have adgang til.

Følgende informationer vises for hver opgave

 • Produktionspris
 • Kostpris
 • Dækningsbidrag
 • Udlæg
 • Kørsel

Følgende andre visningsmuligheder er tilgængelige

 • Editer alle måneder, giver mulighed for at taste udenfor opgavens varighed.
 • Totalsalg og -kost for Egenproduktion, Eksterne leverandører, Udlæg, Kørsel og Projekt totalt.
 • Total DB projekt, viser det totale dækningsbidrag for projektet.
 • DB faktor Budget, denne kan sættes op med forskellige udregninger
  • DivEgenprod, beregnet alene på egenproduktion
  • DeltaMedEkstern, beregnet på egenproduktion samt deltaforhold mellem salgs og kostpris på eksterne leverandører
  • DeltaMedEksternUdlægKm, beregnet på egenproduktion samt deltaforhold mellem salgs og kostpris på eksterne leverandører, Udlæg og Km
  • DivAlle, beregnet på baggrund af total salg og kost.
Vi søger nye medarbejdere indenfor salg og udvikling