Budgettering

EAC Budget

EAC, står for Estimated Actuals to Complete og er det løbende budget for projektet.

Du kan tilgå EAC via:

Finans > EAC

Opsætning

Grundlæggende er alle fremviste værdier i EAC, baseret på data før dags dato.
Dette er baseret på fakturering, tidsregistrering, udlægsregistrering og indkomne leverandørfakturaer.
Alt fremtid i rapporten er imidlertid projektlederens bedste bud på, hvad der skal faktureres og anvendes af tid og omkostninger samt forventninger til kommende leverandørfakturaer.

Overfør Budget til EAC

EAC er grundlæggende bygget op med samme struktur som Budget. Når du har oprettet dit budget i Budget, er det muligt at hente data over i EAC, dette ved at trykke Hent fra Budget.

Hvis budgettet har ændret sig undervejs, kan du ligeledes indtaste forventningerne til den fremtidige økonomi manuelt i EAC.

Ændringer i bemandingen

Hvis bemandingen ændres i Planlægning, mens projektet er i gang, kan projektlederen opdatere EAC, med tal fra Planlægning. Dette gøres ved at trykke på Hent fra Planlægning, dog er det kun den fremtidige planlægning, der hentes ind.

TIP: Ved at holde musen henover honoraret for en given måned i fortiden, vises der en liste over den eller de fakturaer, som er lavet i den pågældende måned.

Hensættelse

Der laves et tjek på om de budgetterede eksterne leverandørfakturaer er bogført i den korrekte måned. Det betyder at hvis der ikke er bogført en faktura i den rette måned på den rette leverandør på den rette fase, oprettes der en hensættelse på det beløb der er budgetteret. Hvis der kun er modtaget en del af beløbet, vises forskellen som hensættelse

Budgetfanen i projektformular

Benyttes EAC er det tallene herfra, der benyttes i Estimat kolonnen på budgetfanen i projektformularen.

Det gælder værdierne:

 • Omsætning
 • Direkte omkostninger
 • Kostpris timer
 • Timer

Tilpasning

Øverst til højre i EAC kan du via tandhjulet tilgå forskellige filtre ift. opsætninger. Du har samme indstillingsmuligheder i EAC, som du har i Budget.

Følgende indstillinger vises for hver opgave

 • Produktionspris
 • Kostpris
 • Dækningsbidrag
 • Udlæg
 • Kørsel

Følgende andre visningsmuligheder er tilgængelige

 • Editer alle måneder, giver mulighed for at taste udenfor opgavens varighed.
 • Totalsalg og -kost for Egenproduktion, Eksterne leverandører, Udlæg, Kørsel og Projekt totalt.
 • Total DB Projekt, viser det totale dækningsbidrag for projektet.
 • DB faktor Budget, denne faktor kan sættes op med forskellige udregninger, heraf:
  • DivEgenprod, beregnes alene på egenproduktion.
  • DeltaMedEkstern, beregnes på egenproduktion samt deltaforhold mellem salgs- og kostpris på eksterne leverandører.
  • DeltaMedEksternUdlægKm, beregnes på egenproduktion samt deltaforhold mellem salgs- og kostpris på eksterne leverandører, Udlæg og Km
  • DivAlle, beregnes på baggrund af total salg og kost.
Vi søger nye medarbejdere indenfor salg og udvikling