Feriehåndtering

Ferieoversigt: Hvem holder ferie hvornår?

Hvis du ønsker at se det samlede fraværsoverblik for medarbejderne, findes dette via:

Rapporter & Værktøjer > Ferieoversigt

Når du opretter fraværstyperne, kan du tildele disse en farve, hvilket er den farve der vises i ferieoversigten – herved opnås et visuelt overblik.

Funktioner

I ferieoversigtet, kan du sortere på afdeling og herved opnå dit ønskede ferie- og fraværsoverblik.
Du kan anvende zoomniveau 1-7, hvis du ønsker et overblik over en længere eller kortere periode.
Du kan navigere frem og tilbage i kalenderen, ved at trykke på < og > og hvis du ønsker at komme retur til d.d., trykker du blot på huset.
Hvis du ønsker at udskrive kalendere, gøres dette ved at trykke på printeren.

Vi søger nye medarbejdere indenfor salg og udvikling