Hvad er forskellen på et projekt, en sag, en opgave?

Sager

Sager anvendes, hvis du ønsker en meget simpel form for sagsstyring.
En sag kan hurtigt oprettes med navn og valg af kunde og timetype, herefter vælger du ressourcer (medarbejdere).
– Nu er sagen klar til timeregistrering i ugeseddel – også via mobilen.

BEMÆRK
EazyProject opretter automatisk ét projekt pr. kunde, hvor sager ’samles’ under.
Projektet hedder Sager – kundenavn og kan ikke redigeres/slettes i projektmodulet.
 

Sager oprettes under menupunktet ‘Sager’.

Sagsstrukturen ser således ud:

Kunde A
 Sag 1
 Sag 2
 Sag 3

Projekter og opgaver
Projektmodulet anvendes, hvis du ønsker en mere struktureret måde at arbejde med opgaver/sager på.
Projekter kan kategoriseres efter tidsperiode og projekttype, og du kan nemt oprette forskellige typer projekter på samme kunde.

Under et projekt kan du oprette opgaverne, hvor budgetter, start- og slutdato m.m. udfyldes.
Når en opgave er oprettet, vælger du projektmedlemmer og allokering (hvem der skal arbejde på opgaverne).
Nu er projekt/opgaver klar til timeregistrering i ugeseddel og på mobil.
 

Projekter og opgaver oprettes under menupunktet ‘Projekter’.

Projektstrukturen ser således ud:

Kunde A
 Projekt 1
  Opgave 1.1
  Opgave 1.2
 Projekt 2
  Opgave 2.1
  Opgave 2.2

Søg i online hjælp
Support emner