Opdateringer

De nyeste opdateringer i Eazyproject


Fredag d. 27. november 2020

Fakturering

Fakturering er helt nyt og gennemarbejdet modul, bygget op med den erfaring og de inputs vi har fået gennem de sidste 18 år.

Fakturaoversigten er gjort nem og overskuelig med visning og opdeling af de forskellige stader som en faktura gennemgår. Hvert stade har sin egen fane og farve. Vi har tilføjet et nyt stade ”Klar til fakturering”, som giver muligheden for at sidde med en kladde og gennemarbejde den og når man så er klar til at fakturere den, kan den meldes ”Klar til fakturering”.

Oversigten kan sættes op ift. den enkelte bruger, med valg af de kolonner man ønsker at se.
Ved oprettelse af en faktura er det nemt at arbejde med fakturagrundlaget ift. den enkelte faktura. Søger man snævert, vil der være en visning af at man fravælger registreringer som kunne blive faktureret. Det er også muligt at se om der mangler at blive godkendt registreringer.
Det er sat op så man på virksomhedsniveau kan bestemme hvordan en faktura skal bygges op f.eks om kommentarer skal medgå på alle fakturaer i medgået tid. Derudover er det muligt at sætte en standard op for en specifik kunde og det er muligt at sætte en standard op for et specifikt projekt og endeligt er det muligt at afvige på den enkelte faktura.

Der er kommet en preview funktion som gør det muligt hurtigt at se hvordan den endelige faktura vil se ud.

OBS, der kan ikke oprettes fakturaer mere, uden at de er knyttet til et projekt.

Kreditnota funktionen er gjort enkel og med mange forskellige muligheder.

Det er muligt at arbejde med juridiske enheder og selv sætte nummerserien for fakturanummerserien. Det er også muligt at sætte forskellige sidefødder op i forskellige sprog i forhold til valgt sprog på faktura.

For afsendelse af fakturaer er det muligt at sætte Mail overskrift og brødtekst i forskellige sprog i forhold til valgt sprog på faktura.

Kontakt support, hvis du allerede nu vil skifte over. Det tager ca. 30 min at blive opdateret og migreret over på ny version af fakturering.

Vi er i fuld gang med videoer til EazyAcademy og der kommer også snart FAQ’er på hjemmesiden.

Kanban

Der er oprettet burndown charts på kanban. Burndown kan styres ift timer registreret eller ift antal af kort udført.
Det er muligt at filtrere på etiketter.

Gantt Pro

Det er muligt at vælge ”visning af kundenavn” på Gantt Pro via tandhjulsmenuen.

Planplægning Pro

Hastigheden er forøget gevaldigt, så det nu er blevet nemmere og hurtigere at planlægge.

Automatisk log af

Du bliver nu først logget automatisk af efter en times manglende aktivitet i stedet for 15 minutter. Før du logges af bliver du præsenteret for en popup, hvor du har mulighed for at forlænge perioden før du logges af


Tirsdag d. 30. juni 2020

Håndtering af den nye ferielov 2020

Håndtering af den nye ferielov er blevet gjort nem og overskuelig. Vi har opdateret det eksisterende ferie- og fraværsmodul, hvorved medarbejderne nu har en overskuelig og visuel visning over præcis, hvad de har optjent og kan afholde på et hvert givet tidspunkt.

Læs mere om opsætning og visning her:
https://www.eazyproject.net/saadan-haandterer-i-den-nye-ferielov-2020/

EazyAcademy – E-læring

EazyAcademy, vores nye e-læringsmodul, er nu blevet lanceret!
I øverste højre hjørne i EazyProject, finder du en Graduation Cap, hvor du har adgang til en lang række videoer omkring brugen af EazyProject.
Der vil løbende blive opdateret med flere videoer.
Det er også muligt for administrator at se, hvilke medarbejdere der har set de forskellige videoer.

Læs mere her:
https://www.eazyproject.net/category/academy/

Rapport: Igangværende arbejde

Rapporten igangværende arbejde, har fået en række nye kolonner:

  • Timer registreret i kr – ikke faktureret
  • Faktisk Netto omsætning
  • Netto omsætning estimeret

Kanban

Det er nu muligt at uploade filer til Kanban kort

Budgetfanebladet

Der er blevet tilføjet et notefelt i Budgetfanebladet.

Webapp

Projektgruppefilter er blevet tilføjet til den mobile webapp

Venstremenuen forsvinder

Venstremenuen vil snart blive fjernet, således at der udelukkende kan arbejdes med topmenuen. Herved øges skærmbilledet som der arbejdes i.


Onsdag d. 4. marts 2020

Google maps

Google Maps er tilknyttet tidsregistrering. Når du registrerer kørsel, beregnes distancen automatisk via Google Maps og et kort viser ruten.

Udlæg

Tilføjelse af billeder til udlæg. Tilføj et billede af dit udlæg via browseren

Projektvaluta

Udvidet projektvaluta. Ny avanceret styring af valuta, som muliggør forskellige valutaer på projekter og tilknyt medarbejdere i forskellige valutaer. Importer/juster valutakurser efter behov. 

Bemandingsrapporten

Bemandingsrapporten er hastighedsoptimeret

Projektgrupper

Projektgrupper er tilføjet Projektfakturering

Projektgrupper tilføjet i Rapport 55

REST API

Det er nu muligt at benytte vores REST API til integration med andre løsninger som f.eks Microsoft Power BI.


Fredag d. 22. november 2019

Planlægning Pro

Planlægning Pro kan nu vise andre opgaver end aktive og der er tilføjet et opgavestatusfilter. Opgaver som har status ”Afsluttet”, kan ikke planlægges eller ændres. Er der behov for at ændre noget på en afsluttet opgave skal du derfor ændre status på opgaven.

Bemandingsrapporten

Bemandingsrapporten er opgraderet så det nu også er muligt at se belastning på opgaveniveau og hvis man vælger en periode bagud i tid, er det muligt at se hvad der har været planlagt af tid holdt op imod hvad der er registreret af tid.    

Budget Pro og honorarfordeling

Det er nu muligt at hente honorarfordeling ind i Budget Pro og få honoraret fordelt henover opgavernes varighed, både eget honorar og eksterne leverandører.

Efteruddannelse

Hvis der i overenskomst indgår efteruddannelse, er det nu muligt at etablere for den enkelte medarbejder. Den enkelte medarbejder kan se en log for hvad der er optjent og hvad der har været af forbrug (timer, km og udlæg) samt restsummen som er tilgængelig.

Efteruddannelse er knyttet op imod medarbejdertyper og dermed kan der være flere forskellige ordninger.

Hastighedsforbedringer

Der er lavet mange forskellige hastighedsforbedringer både generelt og indenfor forskellige skærmbilleder/rapporter.

En række mindre bugs er blevet rettet.


Mandag d. 23. september 2019

Fravær

Opret/Vis fravær og opret/vis fravær alle og ferieoverblik er samlet i et menupunkt som nu hedder fravær. Her kan medarbejderen oprette eget fravær og en leder kan oprette fravær for flere og samtidig få et overblik over kollegaers fravær.

Fraværsopsætning og fraværstildeling er samlet i Fraværsopsætning. Ud for hver fraværstype er der nu et ressourceikon, så man nemt kan tildele fraværstyper til medarbejdere.

Login – Når en bruger har forsøgt for mange gange at logge ind, sættes brugeren på pause. Det er nu muligt at bestille et nyt password så man kan logge ind uden at skulle have en administrator til at ændre status.

Sammenlægning af skærmbilleder – Før var der vis og opret skærmbilleder nu er de fleste samlet i et menupunkt

Læs mere om ferie og fraværsopsætning her

Fakturering

Fakturering med faktureringsselskaber – Projektlisten indsnævres til det valgte faktureringsselskab

Fakturering send som pdf -Der er tilføjet cc -felt

Kommentar på rater kan overføres til faktura i infoboks

Rateplaner – Faktureringsgrundlag til rateplan er nu default ift sidste faktureringsdato

Rapporter

Hastighedsoptimering – Stor timerapport og Opfølgning medarbejder er optimeret ift visning af store mængder af data

Rapporten Alle registreringer er det nu muligt at vælge Marker viste som faktureret, så det ikke skal gøres pr registrering

Budget Pro

Budget Pro og EAC vises nu kun for et år ad gangen og der er kommet en bladre funktionalitet for at kunne skifte mellem år

Budget Pro og EAC har fået ”Sticky header”, således at overskrifter vises selvom der scrolles ned.

Kontrakttype på projekt låses ved oprettelse af Budget Pro eller EAC

Bemanding

Bemandingsrapport har fået nyt layout, med samme heatmap som i Planlægning Pro

I bemandingsfaneblad i projektformular er det muligt at få vist antal timer registreret for hver enkelt medarbejder

Ekstra

Udlæg kan nu ikke oprettes i godkendte uger

Ny budgetfane har fået udtræk til Excel og print funktion

Flyt registreringer – Medarbejderen allokeres nu pr automatik ved flyt til ny opgave

Planlægningsslutdato på en bruger, ændrer normtiden til 0 pr. denne dato. Dette giver et mere korrekt billede i Planlægning Pro.