Rapporter

Alle registreringer

Med rapporten alle registreringer, kan du – som navnet antyder – få et overblik over, hvilke registreringer der er på dine projekter og opgaver.

Du kan tilgå rapporten via:

(Brugermenu) > Rapporter & Værktøjer > se fanen Administrative > Alle registreringer

I rapporten fremgår registreringer i form af udlæg, timer, kørsel og diverse udgifter, det fremgår ligeledes, om registreringerne er faktureret, samt antal og samlet beløb får registreringerne.

NB! Vær opmærksom på, at salgspriserne udregnes ud fra den timetype, der er sat på den enkelte opgave. Dvs. hvis I kører med timetype på medarbejder, skal I se bort fra priserne i Alle registreringerne, da de ikke vil afspejle jeres medarbejderspecifikke priser.

Gruppering

I rapporten har du adgang til 6 forskellige grupperinger – heraf vælger du selv, hvor mange grupperinger du vil anvende.
Grupperingerne definerer de kolonner der fremgår i rapporten, dog er kolonnen antal og total altid synlige.

Rækkefølgen af dine grupperinger, definerer rækkefølgen af kolonnerne og herved visningen af rapporten.
Hvis du trykker på en af kolonnetitlerne, vil rapporten sortere i relation til den titel du har trykket på.

Filtre og visning

Yderst til venstre, har du adgang til et datofilter og et quick filter.
Når du anvender datofiltret, kan du definerer start- og slutdato for din visning.
Vha. Quick filtret kan du søge efter alt data, der fremgår i rapporten, fx en given medarbejder.

Du har ligeledes adgang til filtre i form af kunde, projekt, opgave og medarbejder, samt afgrænse, hvilke kundenumre du vil se data fra.

Over Vis rapport, kan du afkrydse vis faktureret og vis ikke faktureret – herved kan du få et overblik over, hvilket enheder (timer, km, udlæg..) der er faktureret samt hvilke der mangler.

Du kan også afkrydse vis subtotaler, hvis du vil se mellemregningerne.

INFO! Hvis du har spørgsmål til rapporten eller problemer med at tilgå den, kan du altid kontakte vores support.