Rapporter

Igangværende arbejde

Denne rapport er hovedsagelig henvendt til arkitekter og ingeniører og udarbejdet i samarbejde med flere af de største tegnestuer i Danmark.

Formålet med denne rapport er at få et samlet overblik vedrørende budget, forbrugt tid / omkostninger, fakturering og faktorer. Det er muligt at sammenholde budget i timer og kroner med registreret og faktureret på både timer, udlæg, fremmedarbejde og kørsel og dermed se fremdriften/status på et projekt.

Jo mere funktionalitet, der benyttes i EazyProject, jo mere værdi vil rapporten give.

Rapporten findes i brugermenuen under Rapporter & værktøjer, hvis I har finans-modulet. Benyt filtrene til at indsnævre din søgning. Benyt “Vis valgbare kolonner” til at vælge hvilken data, der skal vises i rapporten når du søger. OBS! Nogle kolonner kræver en særlig opsætning i din EazyProject for at vise data. Se nedenfor for at se hvilke data, der præsenteres i de forskellige kolonner.

Nedenfor ses et eksempel på søgning i rapporten.

Stamdata

Honorartype
Budgetfanen i Projektformular.
Fast pris = flueben i fast pris.
Andet end fastpris = flueben i automatisk udregnet salgspris.

Stade
Det tal, der indtastes i “Stade indtastet” under fanen Stamdata i Projektformularen.

Budgetteret

Budget i timer
Summen af budgetterede opgavetimer. Tallet kan også ses i Projektformularen under fanen Budgetfanen i feltet “Timebudget(timer)”.

Budget i kostpriser ifht. budgettimer
De allokerede timer ganget med kostprisen for medarbejderne. Allokerede timer er de tal, der står ud for medarbejderne i Projektformularen under fanen Bemanding.

Budget i salgspriser ifht. budgettimer
De allokerede timer ganget med salgsprisen for medarbejderne. Allokerede timer er de tal, der står ud for medarbejderne i Projektformularen under fanen Bemanding.

Budget i kr. af eksterne timer
Salgsprisen af de budgetlinjer, der er tilføjet med et flueben i Partner under Budgetfanen i Projektformularen.

Budget i kr. af kørsel
Det beløb, der indtastes i “Budget kilometerpenge” under fanen Budget i Projektformularen.

Budget i kr. af udlæg/kørsel
Salgsprisen af de budgetlinjer, der er tilføjet uden et flueben i Partner under Budgetfanen i Projektformularen.

Budget udlæg kostpris
Kostprisen af de budgetlinjer, der er tilføjet uden et flueben i Partner under Budgetfanen i Projektformularen.

Budget eksterne kostpris
Kostprisen af de budgetlinjer, der er tilføjet med et flueben i Partner under Budgetfanen i Projektformularen.

Fast pris
Den pris, som er indtastet i feltet “Timebudget(DKK)”, når fluebenet står i Fast pris.

Budgetteret kostpris
Det tal, som er indtastet i feltet “Kostpris egenproduktion” under fanen Stamdata i Projektformular.

Registreret

Antal timer registreret
Det antal timer, der er timeregisteret på projektets opgaver.

Kostpris i timer registreret
Det antal timer, der er timeregistreret på projektets opgaver ganget med medarbejdernes kostpris på projektet.

Salgspris i timer registreret
Det antal timer, der er timeregistreret på projektets opgaver ganget med medarbejdernes salgspris på projektet.

Omkostninger i eksterne timer registreret
Udlæg registreret til projektets opgaver med flueben i Partner.

Omkostninger i udlæg/kørsel registreret
Udlæg registreret på projektets opgaver uden flueben i Partner.

Omkostninger i kørsel registreret
Kørsel registreret på projektets opgaver i ugesedlen.

Timer registreret – IKKE faktureret
Antal timer registreret på projektets opgaver MINUS de timer, der er faktureret (indhentet via fast ratebetaling eller manuel oprettelse af faktura med indhentning af timer).

Faktureret

Antal timer faktureret
Det antal, som skrives på fakturaen ved varenumre, som er tilknyttet timetyper. Fakturering for medgået/foreslået tid giver korrekt tal, men en ratebetaling på fast pris, hvor der indtages timer, skriver Antal 1 på fakturaen og derfor vil 25 timer medtaget i ”puljen” stadig kun fremstå med 1 i denne kolonne, da der skrives 1 på fakturaen. Så hvis man bruger ratebetaling med fast beløb kan tallet i denne kolonne være misvisende.

Timer faktureret i kr.
De beløb, der er faktureret og som står med varenummer 100 eller 101 på fakturaen.

Eksterne timer faktureret i kr.
De udlæg, der er registreret på projektet (med flueben i Partner og Fakturerbar) og indhentet på en faktura (som tilhører projektet) via “Hent udlæg”. Varenummeret skalvære 400, for at beløbet kommer med i denne kolonne.

Udlæg/kørsel faktureret i kr.
De udlæg, der er registreret på projektet (med flueben i Fakturerbar) og indhentet på en faktura (som tilhører projektet) via “Hent udlæg”. Varenummeret skal være 300, for at beløbet kommer med i denne kolonne.

Kørsel faktureret i kr.
Kørsel registreret på projektets opgaver i ugesedlen og indhentet på en faktura via “Hent kørsel”. Varenummeret skal være 200, for at beløbet kommer med i denne kolonne.

Faktureret i alt
Alle de beløb, der er faktureret til projektet (både timer (varenr. 100 el. 101), udlæg (varenr. 300), fremmedarbejde (varenr. 400) og kørsel (varenr. 200))

Sidste faktureringsdato
Dato for senest oprettede faktura.

EAC

Estimeret kostpris
Dette beløb kommer fra antal registrerede timer ganget med medarbejderens kostpris (på registreringstidspunktet) plus det planlagte antal timer ganget med medarbejderens kostpris.

Estimeret salgspris
For både fast pris og medgået tid kommer tallet fra Salgspris – Timebudget(DKK) i Budgettabellen under Budgetfanen i Projektformularen.

Faktor

Budgetteret faktor
En udregning mellem tal opgivet i denne rapport. Det er “Budget i salgspriser ifht. budgettimer” divideret med “Budget i kostpriser ifht. budgettimer”.

Igang faktor
En udregning mellem tal opgivet i denne rapport. Det er “Timer faktureret i kr.” divideret med “Kostpriser i timer registreret”.

Estimeret faktor
Tallet kommer fra Faktor – Timebudget(DKK) i Budgettabellen under Budgetfanen i Projektformularen.

Vi søger nye medarbejdere indenfor salg og udvikling