Rapporter

Ret tidsstempel

Hvis der skal ændres i kost- og salgspris, med tilbagevirkende kraft, for medarbejdernes registrerede timer, kan dette gøres via ret tidsstempel.

Du kan tilgå rapporten via:

(Brugermenu) > Rapporter & Værktøjer > se fanen Administrative > Ret tidsstempel

I rapporten kan du se medarbejdernes registreringer, heraf hvilken kost- og salgspris registreringerne er allokeret til – disse kan du ændre med bagudrettet virkning.

OBS! Ændringerne virker ikke fremadvirkende, men kun for de registreringer, der vises i rapporten.

Filtre

Ved hjælp af filtrene, kan du filtrere din søgning, så du kun får vist de registreringer som du ønsker at ændre.

Du kan filtrere på start- og slutdato, projektgruppe, opgave, fakturanummer, medarbejder, projekter og afdeling.

Hvis du sætter kryds ud for log, kan du se, om der tidligere er foretaget ændringer samt hvilke, på de registreringer der bliver vist i rapporten.

Ændring af kost- og salgspris

Når du vil redigere i kost- og salgsprisen, gøres dette ved at:

  1. Indstil filtrene efter din ønskede visning.
  2. Tryk på søgning.
  3. Udfyld kost- og/eller salgspris øverst til højre.
  4. Tryk på Ændre for viste.
  5. I rapporten vil de samme registreringer fremgå, men med de valgte ændringer.

INFO! Hvis du har spørgsmål til rapport eller problemer med at tilgå den, kan du kontakte vores support.

Vi søger nye medarbejdere indenfor salg og udvikling