Feriehåndtering

Sådan håndterer I den nye ferielov 2020

Feriemodulet er blevet opdateret, så I kan give jeres medarbejdere det bedst mulige overblik, efter ferieloven 2020 er trådt i kraft.

Vi har ændret lidt, men ellers er alt, som det plejer (bare bedre).

Nedenstående guide er opdelt i 2 dele, heraf:

  • Del 1: Til medarbejderen: Ferieoprettelse og -overblik.
  • Del 2: Til administratoren: Oprettelse af ferielov 2020 fraværstype.

OBS! Hvis I ikke har fået opdateret feriemodulet, til at kunne håndtere den nye ferielov 2020, kan I kontakte supporten. Hvis I fortsat har det gamle feriemodul, kan I læse mere her!


Del 1: Ferieoprettelse- og overblik

Får at oprette ferie jf. den nye ferielov 2020, skal du som sædvanlig gå til:

Timer, km & udlæg > Ferie & fravær > Tryk “+ Opret fravær”

Vælg fraværstypen allokeret til den nye ferielov 2020, dette via drop-down menuen øverst til venstre, under Årsag til fravær.

Herefter kommer den nye ferieoversigt til syne. Oversigten er bygget op således, at medarbejderen kan se sin faktiske ferie saldo måned, for måned.

Hvis medarbejderen vil have en opsummering af, hvad der ligger til grund for feriesaldoen, er det blot at trykke på den givne måned.

Indtast start- og slutdato og tryk på Opret, så er ferien oprettet og registreret.

Ferieoverblik vha. dashboard
Dashboardet kan give dig et saldo overblik, uden at du skal oprette ferie.

Tryk på Dashbord > find den widget, der hedder “ferie/fravær”

Denne widget indeholder en samlet oversigt, over alle de saldoer den enkelte medarbejder har.
I ovenstående ses ferie-, flex- og efteruddannelses-saldo – dette varierer fra bruger, til bruger.

Har du spørgsmål til visningen af den nye ferielov, kan du altid kontakte supporten på mail, telefon eller chat.


Del 2: Oprettelse af ferielov 2020 fraværstype

Der skal oprettes en ny fraværsopgave og en tilhørende fraværstype, allokeret til den nye ferielov 2020.

Gå til jeres ferie/fraværs projekt og opret en ny opgave, kaldet fx “ferielov 2020”, alloker de konkrete medarbejdere til opgaven – gå herefter til:

Administration > Diverse > Fraværsopsætning > tryk “opret ny ferie eller (…)”

Indtast navnet på fraværstypen, fx “ny ferielov 2020” – det er dette navn, medarbejderne ser, når de opretter ferie. Vælg herefter ferie/fraværs projektet og den nye oprettede ferie 2020 opgave.

Herefter er flowet som følgende:

  1. Afkryds boksen ud for Ny ferielov.
  2. Hvis medarbejderne må overskride optjeningen, kan du indtaste det tilladte antal dage ud for må overskride optjening med.
  3. Måned ved optjening pr. vil automatisk være udfyldt, når I vælger “Ny ferielov” (jf. trin 1), ligesom optjeningen vil være sat ind i hhv. dage og timer.
  4. Vælg “Optjening af dage pr. periode” eller “Optjening af timer pr. periode”, alt efter om I optjener og afholder ferie i timer eller dage. Tallene, der fremgår automatisk ved valg af “Ny ferielov”, er baseret på en 37 timers stilling med 5 ugers ferie. Hvis I har mere end 5 ugers ferie, skal tallet justeres i overensstemmelse med dette.
  5. Tryk Gem.

Når du har trykket Gem, skal du under 3. Opret periode, definere optjening- og afholdelses-perioderne.

  1. Tryk på Gem.
  2. I stedet for at indtaste næste periode, kan du blot trykke på kopierings-ikonet yderst til højre.

Nu mangler du kun at tildele fraværstypen til medarbejderne!
Tryk på medarbejderikonet, og alloker medarbejderne til den nye fraværstype.

Har du spørgsmål til opsætning af den nye ferielov, kan du altid kontakte supporten på mail, telefon eller chat.


Vi søger nye medarbejdere indenfor salg og udvikling