Medarbejder - Sådan ser jeg mit ferieregnskab

Medarbejderen ser sit ferieregnskab under Timer, km & udlæg -> Opret fravær. 

Når der vælges  en fraværstype og en afholdelsesperiode, vises regnskabet for den pågældende fraværstype.

Er der foretaget korrektioner vises dette også i loggen.

En korrektion kan f.eks være  udbetaling eller overførsel af ferie til et nyt ferieår.

Søg i online hjælp
Support emner