Brugere kan oprette sit fraværsønske under Timer, km & udlæg – Opret fravær.

 

Først vælges Årsag til fravær. Dette giver mulighed for at vælge fraværsperiode ud fra ferieår. Startdato og slutdato i den ønskede fraværsperiode vælges nu via datofelterne Startdato og Slutdato. Vælges der fravær ud over en allerede registreret periode eller ønskes der mere fravær end tilgængeligt, gives der en advarsel. Ved valg af ens Startdato og Slutdato gives der mulighed for at registrere Halv dag eller et bestemt timeantal.

 

Efter klik på Gem knappen opdateres Mine Saldi listen, så det er muligt at se hvor meget der er tilbage. Korrektionsloggen viser samtidigt en oversigt over korrektioner, hvis sådanne findes. Nederst på siden findes en samlet log over registreret fravær. Denne aktiveres ved klik på Vis Log linket.

 

Når man opretter ferie vil der med det samme blive lavet en tidsregistrering i ugesedlen. Hvis en forespørgsel bliver afvist, vil registreringerne blive slettet igen.
Søg i online hjælp
Support emner