Tildeling af fraværstyper

Der er to måder, hvor man kan tildele fraværstyper til brugerne:
Man kan via Brugere – Vis brugere redigere den enkelte bruger. I fanebladet Personlige data er der en oversigt over de forskellige ferie- og fraværstyper.

 

Man skal her sætte flueben ud for de ferie- og fraværstyper, som brugeren skal kunne registrere tid på.

 

Den anden mulighed for at tildele ferietyper er via Diverse – Matrixopsætning.

 

Her kan man filtrere på Afdeling, nærmeste leder, medarbejdertype og status. Man kan på én gang give en ferietype til alle medarbejderne.
Søg i online hjælp
Support emner