Tidsregistrering

Sygemelding

Man kan via menupunktet Sygemelding, der er placeret under menupunktet Timer, km & udlæg oprette en sygemelding.

Hvis man er sygemeldt, vil der i ugesedlen en gang dagligt komme en besked, om man skal raskmeldes.

Når man har svaret på beskeden, vil man fortsat kunne arbejde i Eazyproject.

Hvis man som administrator skal kunne oprette sygemeldinger for andre brugere, så kan man sætte det op via

Administration > Diverse > Systemopsætning

I fanebladet Rollespecifik kan man vælge en rolle, som kan oprette sygemeldinger for alle brugere.

Dette kan kombineres med regelopsætningen, som automatisk kan oprette tidsregistreringer på de brugere, der er sygemeldt.