Brugervenlig timeseddel

Simpel og nem ugeseddel til alle medarbejdere

Tidsregistrering Timeseddel
Tidsregistrering Timeseddel

Hvorfor tidsregistrering?

EazyProject tidsregistreringssystem tilbyder en enkel brugervenlig ugeseddel til indtastning af bl.a. timeforbrug, kørsel, udlæg og rejseudgifter.

Jo nemmere og hurtigere selve tidsregistreringen kan udføres, jo oftere og mere præcise bliver registreringerne.

 

En ugeseddel der opfylder dine behov

Vi oplever mange forskellige behov når det gælder tidsregistreringer. Nogle brugere registrerer tid til viderefakturering og stiller store krav til rapportering, dokumentation samt integrationen til selve faktureringen.

Andre anvender vores EazyProject til flex- og fraværsstyring og benytter her det fleksible flex-modul eller feriemodul.

Tidsregistrering favoritter

Mange muligheder

Fra tid til løn

Vi har også en kundegruppe der anvender timeregistrering til udbetaling af løn – disse kunder har typisk integration til deres løn- eller finanssystem.

Fælles for alle vores kunder er, at de finder EazyProject nemt og hurtig at anvende – selv ved mange opgaver og stor kompleksitet.

Ved evaluering af et igangværende eller afsluttet projekt, kan EazyProject tidsregistrering tilføre værdi og gennemsigtighed.

Man kan bl.a. hurtigt få afklaret, om en medarbejder har brugt tiden på projektet og om det stemmer overens med forventningerne og det aftalte.

Læs om integrationer

Via ugesedlen kan du hurtigt registrere dine timer

Hurtige tidsregistreringer

giver præcise registreringer

Stopur i tidsregistreringen i timesedlen
Stopur i tidsregistreringen i timesedlen

En komplet løsning

Flextidssystem

EazyProject flexstyring er en komplet løsning, der understøtter både simple og mere komplicerede flex-regler.
Brugervenlige skærmbilleder giver medarbejderen mulighed for at taste tid og se flexsaldo i realtid.

Rapporter viser flex-saldo for en medarbejder eller på tværs af afdelinger.

Du får:

 • Komplet brugervenligt flextidssystem
 • Personlig flexsaldo i realtid – også på mobilen
 • Overblik over alle medarbejderes flex og afspadsering
 • Forskellige flex-modeller
 • Eksport af data til Excel, løn- og finanssystemer

Korrekt dokumentation

Simpelt stopur

Når medarbejderen benytter stopuret, typisk hvis der arbejdes med mange mindre opgaver af kortere varighed, så registrerer systemet selv tiden mellem start og stop. 

Stopuret giver mulighed for helt præcis tidsregistrering, når der arbejdes på forskellige opgaver samtidig og tidsstemplet” giver derfor den mest rigtige dokumentation.

Du får:

 • Nem og ultra hurtig timeseddel
 • Flexsaldo og opgave totaler i timesedlen
 • Brugervenligt flexmodul
 • Indtastning som ‘forbrug i tid’ eller ‘komme/gå’
 • Fravær- og feriestyring
 • Klippekort

 

Løsningen samler alle opgaver i et visuelt godt overblik og timesedlen er super nem at bruge.
Kim Glenert,
Cryptera A/S
App tidsregistrering paa mobil features

Log på når og hvor som helst

Mobil tidsregistrering

EazyProject tilbyder mobil timeregistrering via en App til iOS og Android eller den mobile WebApp til iOS og Android. Hvis du skal registrere tid i områder med dårlig mobil-dækning, kan du anvende EazyProject App’en, der understøtter online og offline tidsstyring.

Læs mere
Aart Arkitekter
Effekt Arkitekter
Danmarks nationalbank logo
CEJ
Accelerace logo
Vandkunsten logo

Prøv en demo og styrk jeres samarbejde

Deltag i Arkitektdagen Aarhus 2020 - For alle Arkitekter & Rådgivende Ingeniører. Læs mere her!