Tidsregistrering af medarbejdere

Brugervenlig timeseddel

Hvorfor tidsregistrering?

EazyProject tidsregistreringssystem tilbyder en enkel brugerflade til indtastning af bl.a. timeforbrug, kørsel, udlæg og rejseudgifter.

Jo nemmere og hurtigere selve tidsregistreringen kan udføres, jo oftere og mere præcise bliver registreringerne.

Vi oplever mange forskellige behov når det gælder tidsregistreringer. Nogle brugere registrerer tid til viderefakturering og stiller store krav til rapportering, dokumentation samt integrationen til selve faktureringen.

Andre anvender vores EazyProject til flex- og fraværsstyring og benytter her det fleksible flex-modul eller feriemodul.

Mange muligheder

Vi har også en kundegruppe der anvender timeregistrering til udbetaling af løn – disse kunder har typisk integration til deres løn- eller finanssystem.

Fælles for alle vores kunder er, at de finder EazyProject nemt og hurtig at anvende – selv ved mange opgaver og stor kompleksitet.

Ved evaluering af et igangværende eller afsluttet projekt, kan EazyProject tidsregistrering tilføre værdi og gennemsigtighed.

Man kan bl.a. hurtigt få afklaret, om en medarbejder har brugt tiden på projektet og om det stemmer overens med forventningerne og det aftalte.

Løsningen samler alle opgaver i et visuelt godt overblik og timesedlen er super nem at bruge.
Kim Glenert,
Cryptera A/S

En komplet løsning

Flextidssystem

EazyProject flexstyring er en komplet løsning, der understøtter både simple og mere komplicerede flex-regler.

Brugervenlige skærmbilleder giver medarbejderen mulighed for at taste tid og se flexsaldo i realtid.

Rapporter viser flex-saldo for en medarbejder eller på tværs af afdelinger.

Du får:

 • Komplet brugervenligt flextidssystem
 • Personlig flexsaldo i realtid – også på mobilen
 • Overblik over alle medarbejderes flex og afspadsering
 • Forskellige flex-modeller
 • Eksport af data til Excel, løn- og finanssystemer

Korrekt dokumentation

Simpelt stopur

Når medarbejderen benytter stopuret, typisk hvis der arbejdes med mange mindre opgaver af kortere varighed, så registrerer systemet selv tiden mellem start og stop. 

Stopuret giver mulighed for helt præcis tidsregistrering, når der arbejdes på forskellige opgaver samtidig og tidsstemplet” giver derfor den mest rigtige dokumentation.

Du får:

 • Nem og ultra hurtig timeseddel
 • Flexsaldo og opgave totaler i timesedlen
 • Brugervenligt flexmodul
 • Indtastning som ‘forbrug i tid’ eller ‘komme/gå’
 • Fravær- og feriestyring
 • Klippekort

 

Hurtige tidsregistreringer giver

Præcise registreringer

Log på når og hvor som helst

Mobil tidsregistrering

EazyProject tilbyder mobil timeregistrering via en App til iOS og Android eller den mobile WebApp til iOS og Android. Hvis du skal registrere tid i områder med dårlig mobil-dækning, kan du anvende EazyProject App’en, der understøtter online og offline tidsstyring.

Læs mere

Prøv en demo og styrk jeres samarbejde