Feriehåndtering

Udvidet ferie- og fraværshåndtering

EazyProject’s modul til Udvidet feriestyring.

Som medarbejder opretter man sit fraværsønske, hvorefter forespørgslen sendes til nærmeste leder. Forespørger man om mere fravær end der er til rådighed, sendes forespørgslen med en anmærkning om, at der er forespurgt på mere end der er til rådighed. Teknisk set oprettes tidsregistreringen allerede på dette tidspunkt i medarbejderens ugeseddel, selvom der kun er tale om en forespørgsel. Her kan medarbejderen også se sit ferieregnskab.

Er fraværet først lagt ind, kan det kun slettes af den nærmeste leder eller af en administrator.

Nærmeste leder kan få en oversigt over hvad der ligger af godkendte og endnu ikke godkendte fraværsforespørgsler, hvor leder godkender eller afviser ønsket fravær.Det er også muligt at at se et samlet fraværsoverblik for alle, hvor alle ferietyper vises i oversigten med en farvekode. Her kan leder vælge at klikke direkte på forespørgslen i Ganttvisningen, for derfor enten at godkende eller afvise den.

Det er muligt at foretage korrektioner i forhold til optjeningsperioden for fraværstypen. I forbindelse med en korrektion er det muligt at angive en kommentar og en dato for hvornår korrektionerne skal have effekt. En korrektion kan være hvis en fraværstype ikke umiddelbart kan beregnes ud fra optjeningsmodellen, som f.eks. Omsorgsdage, Seniordage, og andre overenskomstmæssige bestemmelser, eller ved ændringer af normtiden henover optjeningsperiode.

Det kan også være ved overførsel fra én optjeningsperiode til en anden, eller ved udbetaling.En Ferie difference rapport giver et overblik over hvad den enkelte medarbejder har af fraværsbudget eller ferierest i et givet afholdsesår (ferieår), hvad der ligger af forespørgsler som ikke er godkendt, og forespørgsler som er godkendt. Den viser også hvad der er af restferie til planlægning/afholdelse.

Fraværstypen oprettes med de karakteristika som er gældende for fraværstypen. Man kan vælge at registrere på en fraværstype som skal forespørges hos nærmeste leder. Der oprettes de perioder som fraværstypen er gældende for, og der angives en optjeningsperiode og den tilhørende afholdsesperiode.Herefter bliver de fraværstyper tildelt de medarbejdere som skal benytte denne fraværstype.

Har man brug for at se et samlet ferieoverblik for alle, findes der en Ferieoversigt hvor alle ferietyper vises med en farvekode. Der kan vælges en given periode og/eller afdelinger som ønskes vist.